อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา พ.ศ. 2565

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา  (ค่าเทอม มหิดล) พ.ศ. 2565