ขั้นตอนการขอออกบัตรประจำตัวนักศึกษา SMART ID CARD (บัตรเดบิต) สำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567 (รหัส 67)

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสมัครนักศึกษา Smart ID Card (บัตรเดบิต) : เฉพาะน้องใหม่

*หมายเหตุ :

  • กรณีมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เดิมของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) อยู่แล้ว สามารถใช้บัญชีเดิมขอมีบัตรประจำตัวนักศึกษาได้
  • กรณีนักศึกษาใหม่ที่ไม่เคยมีบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือต้องการเปิดบัญชีธนาคารฯ ใหม่ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการเปิดบัญชี 0 บาท (ศูนย์บาทถ้วน) ในการขอมีบัตรประจำตัวนักศึกษา SMART ID CARD (บัตรเดบิต) ได้ที่ https://smartedu.mahidol.ac.th โดย Login เข้าใช้งานระบบ และเข้าสู่เมนู สารสนเทศนักศึกษา เลือกดาวน์โหลดแบบฟอร์มการเปิดบัญชี 0 บาท (ศูนย์บาทถ้วน) และนำไปติดต่อธนาคารฯ สาขาใกล้บ้าน หากไม่สะดวกสามารถเปิดบัญชีออนไลน์ได้ที่ "SCB EASY APP"

**สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนทำบัตรนักศึกษาไม่ทันตามกำหนด

ส่งรายละเอียด รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ และหลักสูตร มาที่ e-mail : musmartcard@mahidol.ac.th เพื่อแจ้งให้เจ้าหน้าที่กองบริหารการศึกษาทราบและประสานงานกับ SCB ต่อไป

สอบถามเพิ่มเติม โทร: 02-849-4562, 02-849-4573, 02-849-4594