news

ขอเชิญผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 (รหัส 67) เข้าร่วมกิจกรรมผู้ปกครองพบผู้บริหาร ประจำปีการศึกษา 2567

กิจกรรม “ผู้ปกครองพบผู้บริหารม […]

ขอเชิญผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 (รหัส 67) เข้าร่วมกิจกรรมผู้ปกครองพบผู้บริหาร ประจำปีการศึกษา 2567 Read More »

โครงการนำร่องการใช้เครื่องมือ EdSpeak เพื่อประเมิน ติดตามพัฒนาการด้านทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดล

  ชาวมหิดลที่กำลังสนใจและ

โครงการนำร่องการใช้เครื่องมือ EdSpeak เพื่อประเมิน ติดตามพัฒนาการด้านทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดล Read More »