ประกาศนักศึกษาใหม่

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง กำหนดการกิจกรรมนักศึกษาใหม่ ปี 2567 (เปลี่ยนกำหนดข้อ 20)

อัปเดตล่าสุด : 01.07.2024 สำหร […]

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง กำหนดการกิจกรรมนักศึกษาใหม่ ปี 2567 (เปลี่ยนกำหนดข้อ 20) Read More »

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง กำหนดการกิจกรรมนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยมหิดล ระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง รอบ MU-Direct Admission ปีการศึกษา 2567

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง กำหนดการกิจกรรมนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยมหิดล ระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง รอบ MU-Direct Admission ปีการศึกษา 2567 Read More »

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง กำหนดการกิจกรรมนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยมหิดล ระดับปริญญาตรี ระบบ TCAS รอบที่ 4 Direct Admission ปีการศึกษา 2567

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง กำหนดการกิจกรรมนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยมหิดล ระดับปริญญาตรี ระบบ TCAS รอบที่ 4 Direct Admission ปีการศึกษา 2567 Read More »

ปฏิทินการศึกษาและกิจกรรมนักศึกษา ระดับปริญญาตรี (หลักสูตรไทย) ชั้นปีที่ 1-2 (ศาลายา) ประจำปีการศึกษา 2567

ปฏิทินการศึกษาและกิจกรรมนักศึก

ปฏิทินการศึกษาและกิจกรรมนักศึกษา ระดับปริญญาตรี (หลักสูตรไทย) ชั้นปีที่ 1-2 (ศาลายา) ประจำปีการศึกษา 2567 Read More »

กำหนดการกิจกรรมนักศึกษาใหม่ในระบบ SmartEDU ปีการศึกษา 2567 รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

Update กำหนดการกิจกรรมนักศึกษา

กำหนดการกิจกรรมนักศึกษาใหม่ในระบบ SmartEDU ปีการศึกษา 2567 รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) Read More »