ข่าวอื่น ๆ

การขอออกบัตรประจำตัวนักศึกษา SMART ID CARD (บัตรเดบิต) สำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567 (รหัส 67)

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสมั

การขอออกบัตรประจำตัวนักศึกษา SMART ID CARD (บัตรเดบิต) สำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567 (รหัส 67) Read More »

ขอเชิญผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 (รหัส 67) เข้าร่วมกิจกรรมผู้ปกครองพบผู้บริหาร ประจำปีการศึกษา 2567

กิจกรรม “ผู้ปกครองพบผู้บริหารม

ขอเชิญผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 (รหัส 67) เข้าร่วมกิจกรรมผู้ปกครองพบผู้บริหาร ประจำปีการศึกษา 2567 Read More »

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายหลักสูตรปกติ (ไทย) และหลักสูตรนานาชาติ ระดับปริญญาตรี ปี 2567

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเห

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายหลักสูตรปกติ (ไทย) และหลักสูตรนานาชาติ ระดับปริญญาตรี ปี 2567 Read More »

โครงการนำร่องการใช้เครื่องมือ EdSpeak เพื่อประเมิน ติดตามพัฒนาการด้านทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดล

  ชาวมหิดลที่กำลังสนใจและ

โครงการนำร่องการใช้เครื่องมือ EdSpeak เพื่อประเมิน ติดตามพัฒนาการด้านทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดล Read More »

กำหนดการลงทะเบียนเรียนและชำระเงินออนไลน์ ภาคการศึกษาต้น ภาคปลาย และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566

กำหนดการลงทะเบียนเรียนและชำระเงินออนไลน์ ภาคการศึกษาต้น ภาคปลาย และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566 Read More »